CASCO

Asigurarea auto CASCO este o poliţă prin care posesorii de autovehicule se pot proteja
împotriva consecinţelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate.

Care sunt riscurile asigurate?

 • pagube produse de incendiu, explozie;
 • furt total sau parţial al autovehiculului;
 • pagube provocate de ciocniri, loviri, răsturnări, zgârieri, căderea unor corpuri pe
  autovehicul;
 • pagube produse de inundaţii , uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, gri ndină, trăsnet, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşă de zăpadă;
 • pagube produse dotări lor suplimentare montate la autovehicul, declarate de Asigurat în cererea chestionar, a căror valoare este incl usă în suma asigurată a autovehiculului;

Care riscuri sunt excluse din asigurare?

Nu sunt cuprinse în asigurare şi, deci nu se acordă despăgubiri pentru:

 • pagubele produse pieselor de rezervă, accesoriilor, huselor, prelatelor, carburanţilor,
  oricăror alte bunuri existente în autovehicul, bunurile personale ale Asiguratului sau ale persoanelor aflate în autovehicul, precum şi pagubele produse echipamentelor
  suplimentare dacă nu au fost declarate în cererea chestionar şi cuprinse în asigurare în mod expres;
 • pagubele produse autovehiculelor în timpul participării acestora la întreceri, competiţii sportive sau antrenamente pentru acestea;
 • pagubele produse autovehiculului de: război , invazie, grevă, revoluţie, confiscare,
  expropriere, naţionalizare, sechestrare, explozie atomică, radiaţii, poluare sau contaminare de orice natură;
 • cazul in care Asiguratul a procedat la repararea autovehiculului fără aprobarea
  Asiguratorului, înainte ca reprezentantul acestuia să efectueze constatarea pagubelor;


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.