CMR

Polița de asigurare CMR acoperă răspunderea celui care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule aflate în proprietatea sa, închiriate sau în gestiune, pentru pagubele la marfa transportată, potrivit convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele.

Obiectul asigurat in cadrul acestei polițe este răspunderea transportatorului în calitate de cărăuș, pentru pagube produse mărfii transportate cu vehiculul menționat în poliță.

Răspunderea transportatorului începe de la primirea mărfii până la predarea acesteia și răspunde pentru pierderea totală, parțială sau vătămarea produselor transportate precum și pentru depășirea termenului de livrare.

Transportorul este scutit de răspundere atunci când pierderea sau vătămarea mărfii transportate apare ca o consecință a unui risc special legat de cel puțin una din următoarele situații:

  • se utilizează un autovehicul descoperit, fără prelată, în cazul în care acest lucru a fost anume convenit în contract
  • lipsa sau defecțiunea ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni
  • deplasarea, încărcarea, descărcarea mărfii de către expeditor sau destinatar
  • încărcarea necorespunzătoare, numerotarea insuficientă sau nesatisfăcătoare a coletelor, transportul animalelor vii

Includerea acoperirii riscului de furt este diferită de la o societate de asigurare la alta. Majoritatea societăților de asigurări despăgubesc doar furtul prin efracție. Există și asiguratorii care acoperă furtul total sau parțial incluzând aceasta în poliță ca o clauză suplimentară, pentru care solicită plata unei prime suplimentare.

Această poliță nu acoperă:

  • pagube indirecte ( e.g. scăderea prețurilor mărfurilor)
  • pagube produse în timp de război sau prin acțiuni datorate războiului, grevelor, tulburărilor civile, etc. 
  • cheltuieli pentru îmbunătățirea, transformarea bunurilor precum și repararea unor avarii produse de cauze care nu sunt cuprinse în polița de asigurare.


Un factor important în stabilirea primelor este suma asigurată sau limita răspunderii solicitate de asigurat. De asemenea valoarea franșizei poate mări sau scădea totalul primei plătite de asigurat. 


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.