Locuințe

Începând cu data de 15 iulie 2010 încheierea asigurărilor de locuințe este obligatorie pentru toate construcțiile care sunt destinate locuirii (Legea nr. 260/2008). Polița obligatorie acoperă doar următoarele riscuri: cutremur, inundații, alunecări de teren.

Suplimentar poliței obligatorii se poate încheia si o asigurare facultativă de locuință care acoperă integral pierderile materiale legate de clădire și bunurile deținute de asigurat, în limita sumei asigurate și a riscurilor asigurate.

Asigurarea facultativă a locuinței și/sau bunurilor conținute în aceasta este una dintre cele mai importante asigurări non-viață pe care le puteți încheia. Fenomenele naturale, calamitățile, incendiul, explozia pot produce pagube semnificative care prin această asigurare nu vor fi suportate de către Asigurat. 


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.