RĂSPUNDERI

Asigurarea de răspundere civilă se referă la răspunderea Asiguratului pentru prejudicii de care aceasta răspunde față de terțe persoane în baza legii, ca urmare a actelor de neglijență, erorilor sau omisiunilor săvârșite în mod involuntar prin fapta proprie sau fapta altei persoane (copiilor minori, elevilor / ucenicilor, prepușilor).

  • asigurarea de răspundere civilă legală
  • asigurarea de răspundere civilă a proprietarului față de chiriaș
  • asigurarea de răspundere civilă a unităților de service auto
  • asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediție
  • asigurarea de răspundere civilă a transportatorului pentru pagube produse călătorilor
  • asigurarea de răspundere civilă a producătorului
  • asigurarea de răspundere civilă profesională (cadre medicale, arhitecți, proiectanți, avocați, notari, contabili, manageri)

Asigurarea de răspundere civilă legală acoperă răspunderea civilă reglementată prin Codul Civil și sintetizează principiul răspunderii civile pentru faptele cauzatoare de prejudicii.

Asigurarea de răspundere civilă legală are caracter general și de drept comun și se bazează pe obligația de a repara prejudiciul, obligație ce decurge din dispozițiile Codului Civil.


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.