VIAȚĂ & SĂNĂTATE

Asigurarea de sănătate

Asigurarea de sănătate vă oferă o protecție sporită și astfel puteți beneficia de servicii medicale la cele mai înalte standarde. În funcție de opțiunea aleasă, veți beneficia de anumite avantaje, dar mai jos puteți găsi câteva avantaje comune. În primul rând, asigurarea medicală este o cheltuială deductibilă fiscal conform legii în limita a 250 euro/an de persoană.

 • Se poate încheia fără efectuarea evaluării medicale a angajaților
 • Posibilitatea includerii opționale în asigurare a membrilor familiei angajaților (soț, soție, copii)
 • Acces direct la o rețea extinsă de furnizori de servicii medicale
 • Acces la cei mai buni specialiști, la echipamente și aparatură medicală performante
 • Acces la medici specialiști fără trimitere de la medicul de familie
 • Facilități, reduceri importante și gratuități oferite de diverși furnizori
 • Acoperiri valabile 24h din 24h, pe teritoriul României.

Asigurarea de viață

Asigurarea de viață este un contract între societatea de asigurări și client având ca obiect suma asigurată, plătibilă către beneficiarul poliței la producerea evenimentului asigurat.

Oricine poate încheia mai multe polițe de asigurare de acest fel, la aceiași sau la diferiți asiguratori și pentru diferite sume. La producerea evenimentului asigurat, beneficiarul va putea colecta banii de la toți asiguratorii.

Leader Team vă poate oferi prin intermediul partenerilor specializați mai multe tipuri de asigurări de viață:

 • Asigurările Unit-Linked sunt polițe care pe lângă protecție oferă și posibilități investiționale pe termen mediu si lung. Avantajele acestui tip de asigurare sunt posibilitatea investirii si flexibilitatea programului. Astfel, prima nu este fixă, putând fi mărită oricând iar frecventa plății poate fi schimbată la oricare aniversare a contractului. Asiguratul poate retrage o parte din numărul "unit-urilor" din contul său, aceasta cotă putând fi exprimată ca un procent sau o suma fixă. 
 • Asigurarea de deces este o formă de asigurare de viață foarte simplă care protejează asiguratul exclusiv împotriva riscului de deces, orice remunerație având loc doar la producerea acestui eveniment. Asigurarea de deces nu are caracterul unei asigurări de economisire ci doar de protecție împotriva riscului asigurat.
 • Asigurarea de supraviețuire garantează beneficiarului suma asigurată, dacă la expirarea contractului asiguratul este în viață. Beneficiarul este de obicei însuși asiguratul. Scopul acestei asigurări este unul de economisire, asiguratul angajându-se la plata primelor pe durata contractului ca la finalul acesteia să primească suma asigurată.
 • Asigurarea mixtă de viață este o opțiune care acoperă asigurarea de deces și cea de supraviețuire într-o singură poliță. Este o asigurare de viață cu capitalizare și protecție dublă. Astfel, în cazul decesului, în perioada de acoperire a poliței, beneficiarii vor intra în posesia sumei asigurate iar în cazul în care asiguratul este în viață la expirarea contractului, va primi el însuși suma asigurată. Beneficiarul poliței sau asiguratul vor primi suma asigurată în mod cert, neexistând varianta în care aceasta sau primele plătite să rămână asiguratorului.
 • Asigurarea de tip rentă are ca scop suplimentarea pensiei, în cele mai multe cazuri, dar și asigurarea unui flux continuu de bani. Acest tip de asigurări sunt de două feluri:

  - cu rentă fixă care acordă prima de asigurare beneficiarului indiferent dacă asiguratul este în viață sau nu.

  - cu rentă viageră care este încheiată pe viața asiguratului. Astfel, în momentul începerii plății rentei, asiguratul trebuie să se afle în viață. Polița se poate încheia cu mai mulți beneficiari, în acest caz la decesul unuia în perioada de plată a rentei, plățile vor fi făcute în numele celuilalt beneficiar.
 • Asigurarea de căsătorie este o modalitate de constituire treptată a dotei unui copil până la producerea evenimentului asigurat, în acest caz căsătoria. Scopul acestei asigurări este de a da un impuls financiar copiilor în momentul în care decid să treacă un important prag din viața fiecăruia, căsătoria. Polița se va încheia de obicei până la o anumită vârstă a copilului, în cele mai multe cazuri 25 de ani. Suma asigurată va fi plătită la căsătoria acestuia sau dacă nu se va casatori până la vârsta din contract, la aniversarea expirării poliței. Deci nu se va pierde suma asigurată în cazul în care beneficiarul nu se va căsători până la data limită din poliță.
 • Asigurarea de natalitate este o poliță de economisire care ajută familia să pună bani deoparte pentru nevoile copilului și ale mamei la naștere dar și după. Cea mai bună soluție din punct de vedere financiar pentru a naște la spitalele din sistemul privat este asigurarea de sănătate care acoperă și nașterea. Există polițe de acest gen care acoperă nu doar nașterea ci și monitorizarea sarcinii cu toate costurile adiacente.
 • Asigurarea de studii este o poliță de economisire pentru perioada de studii a copiilor asiguratului. Polița se încheie pe o perioadă prestabilită, asiguratul plătind primele de asigurare până la începerea studiilor beneficiarului, în limita unei vârste prestabilite în contract. Societatea de asigurări va plăti suma asigurată integral la începutul studiilor sau sub forma unei rente pe perioada de studii prevăzută în contract.
 • Asigurarea pentru protecția ipotecii este un tip de asigurare cerută de creditori la acordarea unui credit pentru achiziționarea unui teren sau a unei locuințe. În cazul decesului asiguratului, prima de asigurare va fi încasată de către creditor pentru a acoperi sumele restante neplătite de către asigurat. Beneficiarul acestei asigurări este astfel creditorul, care se asigură ca în cazul decesului asiguratului/debitorului, va putea recupera banii. Acest tip de asigurare este obligatorie pentru acordarea unor credite, îndeosebi cele ipotecare dar și în alte cazuri când este vorba de sume împrumutate ce depășesc o anumită cota stabilita de creditor. Majoritatea băncilor lucrează cu asiguratori în vederea încheierii acestui tip de poliță dar în unele cazuri se pot încheia asigurări de viață în care suma asigurată să fie cel puțin egală cu totalul creditului și beneficiarul sumei asigurate sa poată fi schimbat în numele creditorului.


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.